Verandering

Veranderingen in organisaties worden nogal eens voorgesteld als een snelweg waarbij de snelheid en reistijd goed zijn te voorspellen. Mijn ervaring is dat de realiteit van organisatieveranderingen een andere is. Ik kies liever voor een realistische manier van veranderen. Dichtbij de mensen die het betreft en dichtbij het werk dat zij doen. Ik kies liever gelijk voor de onverharde weg.

Jouko van der Mast,
eigenaar Onverharde Weg

Ervaring

Ik help onderwijsinstellingen en andere organisaties bij het ontwikkelen van hun organisatie en hun mensen. Als organisatieadviseur, als interimmanager of als coach.

Met de inzet van interim-management zijn we spaarzaam binnen onze instelling. Toch ontkomen we er in sommige gevallen niet aan en dan maken we graag gebruik van de diensten van Jouko van der Mast. Jouko heeft de afgelopen 10 jaar voor onze instelling verschillende interim- en adviesopdrachten uitgevoerd. Veelal in situaties waarin er binnen een team of afdeling sprake was van samenwerkingsproblemen in combinatie met uitdagingen op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Jouko heeft ons daarbij goede diensten bewezen. Zijn kracht ligt in het samenbinden en motiveren van docenten en het realiseren van een opbrengstgerichte werkwijze.


Sjouke Tuinier, Voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort

De zon schijnt over een bergkam die afloopt naar de kust. In de verte rijdt een auto over een weg.

Drijfveer

Het verbeteren van het functioneren van mensen en hun onderlinge samenwerking is wat ik graag doe. Werken met mensen aan mooie prestaties en een zinvolle toekomst. Zorgen dat mensen hun talenten leren kennen en benutten. Dat is goed voor de mens en goed voor de organisatie.